Professionel miljøsanering af alle typer ejendomme

Miljøsanering af farlige kemikalier og materialer

Gamle bygninger kan ofte gemme på farlige kemikalier som asbest, PCB og tungmetaller, som er ekstremt sundhedsskadelige. Hos DK Nedbrydning er vi eksperter i miljøsanering og er udstyret til sikkert at kunne håndtere miljøfarlige materialer. Vi benytter den nyeste teknologi og avanceret sikkerhedsudstyr for at skåne miljøet, dig og vores medarbejdere bedst muligt. Vores arbejde med miljøsanering foregår altid i overensstemmelse med gældende regler og love.

Vi tilbyder miljøsanering af:

Asbest

Indtil 1980’erne blev asbest ofte brugt i byggematerialer på grund af dets evne til at modstå ild. Asbest kan findes i materialer som beton, vinyl, gulvlim, fliseklæber, tag, facader og isolering. Stoffet er ekstremt sundhedsskadeligt, når det indåndes og skal fjernes ved eksponering. Det kræver derfor den korrekte bortskaffelse af stoffet.

PCB

Stoffet PCB blev anvendt i byggerier fra 1950’erne til slutningen af 1970’erne, hvor det derefter blev gjort forbudt i Danmark. Stoffet er blandt de mest skadelige stoffer og kræver omgående fjernelse. Når PCB opdages i en bygning, foretager vi en grundig vurdering af mængden af PCB i de kontaminerede materialer. Vi benytter den nyeste teknologi til at sikkert fjerne og bortskaffe PCB fra din ejendom.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er sundhedsskadeligt og trives særligt i fugtige og varme områder af bygninger – eksempelvis kældre eller badeværelser med utilstrækkelig ventilation. Hvis årsagen til svampeangrebet ikke bliver lokaliseret og stoppet, vil svampen ofte vende tilbage.

Tungmetaller: Zink, bly, kviksølv og cadmium

I visse tilfælde kan maling indeholde tungmetaller som zink, kviksølv og bly. Stofferne er ikke skadelige, hvis de er i et fast materiale. Problemet opstår under renoveringer, hvor malingen skal fjernes. Her er det vigtigt at fjerne og transportere tungmetallerne korrekt til specialdepoter. 

I byggeri er cadmium blevet anvendt til bl.a. tagplader, vinduesprofiler og farvepigment overfladebehandling af metaller. Cadmium er ekstremt sundhedsskadeligt, og derfor skal håndtering og sanering ske med stor omhu.

Klorparaffiner

Klorparaffiner kan findes i mange bygninger og er ekstremt miljø- og sundhedsskadelige. De er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 

Klorparaffiner erstattede PCB, som blev gjort forbudt i slutningen af 1970’erne. Klorerede paraffiner blev anvendt typisk som blødgørere i fugemasser, lak og maling.

Miljørigtig nedrivning for private og erhverv

Hos DK Nedbrydning har vi 10 års erfaring med udførelse af alt inden for nedrivning og sanering. Vi håndterer alle typer af opgaver i hele landet – lige fra nedrivning, nedbrydning samt miljøsanering.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Kontakt os, og få et uforpligtende tilbud

Andre opgavetyper

Udover miljøsanering tilbyder vi også nedrivning og miljøscreening. Vi står altid klar til at hjælpe dig med dit næste projekt.

Miljøscreening

Vi tilbyder komplet miljøscreening af alle typer ejendomme, hvor vi kortlægger eventuelle forureninger.

Nedrivning

Vi udfører alle typer nedbrydningsopgaver – hel eller delvis samt i totalenterprise

Nedrivning

Vi udfører alle typer nedbrydningsopgaver – hel eller delvis samt i totalenterprise

Miljøscreening

Vi tilbyder komplet miljøscreening af alle typer ejendomme, hvor vi kortlægger eventuelle forureninger.